Privat Policy

Hantering av personuppgifter

Vi följer GDPR – Dataskyddsförordningen som gäller från 2018-05-25.

Nordica Information tar allvarligt på våra kunders integritet och vårt fokus ligger i alla våra lösningar ska vara så säkra som möjligt för att skydda din privata information.

Den kundrelaterade information som lagras hos Nordica Information delas ej med tredje part förutom vid avtalsbrott samt i de fall där detta föreskrivs i lagstiftning eller som ett resultat av rättsliga åtgärder. Personuppgifter hanteras enligt PUL.

Vi för register över våra kunders vanliga basuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt information om beställningar av produkter och abonnemangsperioder. Detta för att kunna informera våra kunder om aktuell status på de tjänster kunden nyttjar samt delge nyheter samt kunna fullfölja de avtal vi har med våra leverantörer av tjänster.

Vi sparar våra kunders uppgifter i ett skyddat webbaserat register.

Uppgifterna sparas för att kunna bibehålla affärsrelationen.

Konversationer och personuppgifter som skickats via e-post sparas så länge affärsrelationen är aktiv och sedan i upp till 5 år, detta för att förenkla kontakt med våra kunder och potentiella kunder.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du oss. Du har även rätt att begära rättning eller borttagning av dina personuppgifter när du vill. Kontakta oss via telefon, 033-10 50 45 eller e-post, info@nordicainformation.se.

Genom att bli kund hos oss accepterar du att vi på Nordica Information använder dina uppgifter till att skicka nyhetsbrev och erbjuda nya tjänster. Vi kommer aldrig dela din e-postadress till tredje part.

Våra kunder är i sin tur personuppgiftsansvariga för information de samlar in och lagrar i våra tjänster, t. ex formulärförfrågningar, och vår roll blir då som Personuppgiftsbiträde till våra kunder.